Welkom

Site iReady
Steeds meer leerlingen hebben een iPhone, iPod Touch of een iPad. De site DE Economie is perfect te gebruiken op je iPhone, je iPod touch of je iPad.Op deze site voor het vak Economie voor de vernieuwde tweede fase zijn te vinden:

Samenvattingen / Eindtermen

Deze site is dit jaar nog te gebruiken voor het nieuwe examenprogramma van de commissie Teuling.
Voor vak Economie in de tweede fase zijn er zogenaamde eindtermen geformuleerd. Deze eindtermen zijn, op onderwerp, samengevoegd tot concepten in context.

PowerPoints

Van vrijwel alle onderwerpen staat een presentie voor je klaar. Stap voor stap krijg je stof uitgelegd.

Opgaven Concepten

Als aanvulling op de samenvattingen zijn er per concept opgaven te downloaden. Uiteraard zijn op deze site ook de uitwerkingen van deze opgaven te vinden.

Uitwerkingen Concepten

Voor alle opgaven zijn per bundel ook de uitwerkingen te downloaden.

Praktische opdrachten

Voor veel vakken moet je in de tweede fase praktische opdrachten uitvoeren. Ook bij het vak economie ontkom je hier niet aan.

Leerlingen die economie in hun pakket hebben gekozen, lezen helaas nauwelijks uit zichzelf economische berichten. Bovendien zijn er maar weinig leerlingen die vanaf het begin van het schooljaar de leerstof bijhouden. Toch is dit belangrijk in de voorbereiding op het eindexamen.

Het vak economie is een vak dat zich uitstekend leent om te bestuderen vanuit de actualiteit (context). De verdieping die optreedt door het regelmatig lezen van economische berichten kan van grote waarde zijn voor je studieresultaten.

De praktische opdrachten zijn dat dat licht bedacht.Economie VWO voor de (vernieuwde) Tweede Fase